PRIVACY STATEMENT

 

Contactpersoon
Tirza Teule is de Functionaris Gegevensbescherming van Tirza Teule Identity Design.
Zij is te bereiken via info@tirza-teule.nl of 06 51562948.

Van wie verwerken wij persoonsgevens?
Tirza Teule Identity Design verwerkt je persoonsgegevens indien je een zakenrelatie van het bedrijf bent, een offerte hebt aangevraagd bij Tirza Teule Identity Design of indien je op andere wijze contact hebt gezocht met Tirza Teule Identity Design. Abonnees van de bedrijfspagina’s van Tirza Teule Identity Design op de social mediaplatformen van LinkedIn, Facebook, en INstagram beschouwen wij als zakenrelaties.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tirza Teule Identity Design verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Bedrijfsnaam
– Afdeling
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tirza Teule Identity Design verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het in behandeling nemen van offerte-aanvragen en opdrachten.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om goederen en diensten bij je af te leveren.
– Om je te informeren middels nieuwsbrieven en/of andere gegevensdragers of media over actuele ontwikkelingen in ons vakgebied of binnen ons bedrijf.
– Tirza Teule Identity Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Tirza Teule Identity Design neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tirza Teule Identity Design) tussen zit.

Bewaartermijn
Tirza Teule Identity Design bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Klanten > Bewaartermijn > 5 Jaar
Dit in verband met de bewaarplicht met betrekking tot de belastingaangifte.
Leads > Bewaartermijn > 3 Jaar
Dit in verband met sales-gerelateerde activiteiten.
Leveranciers > Bewaartermijn > 5 Jaar
Dit in verband met de bewaarplicht met betrekking tot de belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden
Tirza Teule Identity Design verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tirza Teule Identity Design gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Tirza Teule Identity Design gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@tirza-teule.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Tirza Teule Identity Design zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Tirza Teule Identity Design wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tirza Teule Identity Design neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Tirza Teule via info@tirza-teule.nl of 06 51562948.