Matthieu Wiegmanschool
Logo/huisstijl

Deze basisschool is een nieuwe koers gaan varen qua onderwijs en hierbij past een nieuwe huisstijl. Eigenzinnig, persoonlijk en creatief.

Naast het logo zijn er allerlei uitingen in ontwikkelingen zoals een harmonicafolder en belettering van de school.

Matthieu Wiegmanschool Een basisschool die net is overgegaan op gepersonaliseerd onderwijs. Deze leermethode neemt het kind als vertrekpunt. Net zoals de Bergense kunstenaar Matthieu Wiegman zoeken zij ook naar vernieuwing. De leerlingen zijn zelf actief bij het formuleren van hun leerdoelen. Zij hebben een duidelijke stem in wat ze leren, hoe ze toegang tot informatie krijgen en hoe ze die verwerken. De leerkracht begeleidt en stuurt waar nodig dat leerproces bij. Deze ‘friendly mediator’ is voor de leerling meer klankbord en coach dan docent.