Charlotte Kruymel, schilderes
Kunstboek

Het was een eer om voor deze talentvolle (inmiddels 95 jarige) schilderes een oeuvreboek samen te stellen en vorm te geven waarin haar romantische figuratieve werk het beste tot z’n recht komt.

Charlotte Kruymel, wonend in Bergen, richt zich in haar werk op tekenen, schilderen en pastels. Hierbij staan warmte en tederheid centraal. Haar kennis en ervaring deed zij onder meer op bij kunstenares Regina Conti en lector J. Rovers, waarna ze lessen ging volgen aan de Rijks Academie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. In haar impressionistische werk komt haar zienswijze duidelijk naar voren: ” Een bestaan vol licht en kleur weergeven, vol bewogen rust, waar in stilte herinneringen boven komen over gelukzalige momenten, als kind beleefd”.